het Goede doel van circus Pallasso

Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspresentatie, cooperate events, promoti

Geef Kinderen in armoede een Lach!

Circus moet voOr iedereen mogelijk zijn, En zeker met de feestdagen!

 

Wie geniet er nu niet van een middagje naar het circus? Helaas is er ook in ons welvarende Nederland een groep, die dit wel zou willen, maar helaas niet kan. We hebben het dan over voornamelijk kinderen en gezinnen, die het simpelweg niet zo breed hebben, maar ook de vluchtelingen vanuit de oorlog in Oekraïne en daarom geen geld voor een uitstapje naar het Wintercircus Pallasso uit te kunnen geven. Dat raakt ons. En daar willen we dus iets aan doen. In samenwerking met QUIET Den Bosch en Stichting Circus Pallasso gaan we samen met u geld bijeenbrengen om ook deze groep een onvergetelijke belevenis te kunnen bezorgen net als in 2022 en 2023 waarbij we meer dan 2000 personen hebben mogen verblijden en hun zorgen even mogen laten vergeten.

Helpt u ons daarbij mee?

Stichting Circus Pallasso en Quiet Den Bosch zet zich in voor mensen die leven in armoede. Met hulp van u en sponsoren verzachten zij hun situatie door hun een extraatje aan te bieden die zij niet kunnen betalen. Gratis, want als je leeft in armoede, heb je geen geld voor een etentje in een restaurant, een terrasje, een bos bloemen of een bezoek aan de kapper. Zo ook een bezoek aan een voorstelling van Wintercircus Pallasso. Dat gun je toch iedereen?

 

Verzachten

Quiet Den Bosch lost armoede niet op. Wat wél lukt is dat we op lokaal niveau solidariteit stimuleren en saamhorigheid kweken. Door van (lokale) sponsoren, een kleine inspanning, een klein tijdsoffer een dienst of product, te vragen kunnen we mensen in een armoedesituatie het signaal geven dat ze gezien worden, dat er begrip is voor hun problemen. Een gevarieerd scala aan diensten, producten en ‘verwennerijen’ wordt via het digitale platform aangeboden: van een gratis fietsreparatie tot kaartjes voor een evenement of voorstelling, van een keertje uiteten tot een kinderfeestje.  Onze sponsoren geven onze members geluksmomenten, verzachten daarmee de armoedesituatie. Daar doen we het voor... samen!

 

Versterken

Voor mensen die leven in armoede ligt een sociaal isolement op de loer. Met alle gevolgen van dien: als je er niet bij hoort, is het een stuk moeilijker om je talenten te ontwikkelen en je zelfvertrouwen op peil te houden. Door vertrouwen te geven en initiatieven te ondersteunen zien we keer op keer verrassende resultaten. Zo worden veel activiteiten vrijwel geheel gerund door member-vrijwilligers. 

Want als je leeft in armoede en of alles hebt moeten achtergelaten, heb je geen geld voor ontspanning.

Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Er moet immers geld in kas komen, om deze speciale doelgroepen op een passende manier uit te kunnen nodigen en een middag te bezorgen die ze niet snel meer zullen vergeten. Zo denken we aan een bruisende circusshow en na afloop de gelegenheid om met één van de circusartiesten op de foto te gaan. Kortom een prachtige herinnering. 

 

Om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen in de periode tussen 19 december 2024 en 5 januari 2025 de kans te geven om erbij te zijn, vloeit er vanuit verschillende bronnen geld naar de stichting. Denk daarbij aan een deel van de sponsoropbrengsten, speciale acties, donaties en een gedeelte van de opbrengst van de ticketverkoop voor speciale bedrijfsvoorstellingen. Maar we kunnen niet zonder u...om samen met u hulp fondsen gaan werven voor dit aansprekende goede doel.

Helpt u ons daarbij mee?

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om bij te dragen aan dit goede doel van Stichting Circus Pallasso? neem dan contact met ons op via e-mail.

 

U kunt ook doneren aan dit goede doel op:

GEEF KINDEREN IN ARMOEDE EEN LACH!

 

of via:

Stichting Circus Pallasso

Rabobank: NL06 RABO 0359 0009 24 

o.v.v: QUIET/Sponsor

 

Wij danken u  hartelijk vOOr uw steun!

Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss  famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspresentatie, cooperate events, promot
Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss  famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspresentatie, cooperate events, promot