het Goede doel van circus Pallasso

Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspresentatie, cooperate events, promoti

Stichting Circus pallasso

Circus moet voOr iedereen mogelijk zijn!

 

Wie geniet er nu niet van een middagje naar het circus? Helaas is er ook in ons welvarende Nederland een groep, die dit wel zou willen, maar helaas niet kan. We hebben het dan over voornamelijk kinderen en gezinnen, die het simpelweg niet zo breed hebben. En daarom geen geld voor een uitstapje naar het Wintercircus Pallasso uit te kunnen geven. Dat raakt ons. En daar willen we dus iets aan doen. Via Stichting Circus Pallasso gaan we geld bijeenbrengen om ook deze groep een onvergetelijke middag te kunnen bezorgen. Helpt u ons daarbij mee?

 

Met Stichting Circus Pallasso zoeken we naar samenwerking met gemeenten en instanties die weten wie deze mensen zijn, en hoe we ze kunnen bereiken. Zo hopen we snel een beeld te krijgen van hoeveel mensen we hier in de regio ’s-Hertogenbosch mee kunnen verblijden.

 

Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Er moet immers geld in kas komen, om deze speciale doelgroep op een passende manier uit te kunnen nodigen en een middag te bezorgen die ze niet snel meer zullen vergeten. Zo denken we aan een ontvangst met een drankje en wat lekkers, aansluitend een bruisende circusshow en na afloop de gelegenheid om met één van de circusartiesten op de foto te gaan. Kortom een prachtige herinnering. 

 

Om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen in de periode tussen 16 december 2022 en 8 januari 2023 de kans te geven om erbij te zijn, vloeit er vanuit verschillende bronnen geld naar de stichting. Denk daarbij aan een deel van de sponsoropbrengsten, speciale acties, donaties en een gedeelte van de opbrengst van de ticketverkoop voor speciale bedrijfsvoorstellingen. Daarnaast willen wij samen met u hulp fondsen gaan werven voor dit aansprekende goede doel.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om bij te dragen aan dit goede doel van Stichting Circus Pallasso? neem dan contact met ons op via e-mail.

 

U kunt ook doneren aan dit goede doel op:

Stichting Circus Pallasso

Rabobank: NL06 RABO 0359 0009 24 

o.v.v: Charity Tickets

 

De kostprijs voor het charity ticket programma bedraagt 20 euro per persoon.

Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss  famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspresentatie, cooperate events, promot

Wij danken u  hartelijk vOOr uw steun!

Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss  famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspresentatie, cooperate events, promot
Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss  famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspresentatie, cooperate events, promot
Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspresentatie, cooperate events, promoti