Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss Brabants Winter Circus pallasso famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspre

Algemene VOorwaarden

Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspresentatie, cooperate events, promot

Wintercircus Pallasso nederlandse kerstcircussen kerstcircus s'-Hertogenbosch Sportiom kerstvakantie uitje brabant oss famillie evenement, dinnershows, bedrijfsfeest, personeelsfeest, beurzen, bedrijfsborrel, bedrijfspresentatie, cooperate events, promot

Dit zijn de algemene voorwaarden van Wintercircus Pallasso.

 

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aankopen van tickets via www.wintercircuspallasso.nl.

 

Stichting Circus Pallasso
Duinendaal 54
5281 AP Boxtel

Email: contact@wintercircuspallasso.nl

 

 

Wintercircus Pallasso is niet aansprakelijk te stellen in welke vorm dan ook anderzijds dan is vermeld in de onderstaande algemene voorwaarden.

 

De koper:

De koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen of Afstand’ niet van toepassing.

 

Tickets:


1. Eventim is de officiële ticket partner van Wintercircus Pallasso en verstrekt tickets voorzien van een unieke barcode. De e-tickets worden na betaling digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

 

2. Wintercircus Pallasso is niet aansprakelijk indien het door de koper opgegeven e-mailadres niet correct is, of als hun e-mail account niet correct werkt.

 

3. De koper dient de e-tickets zelf af te drukken en mee te nemen naar Wintercircus Pallasso.

 

4. Bij de entree van Wintercircus Pallasso wordt de ticket gecontroleerd. Elk ticket is slechts eenmaal te gebruiken. Na de controle verliest de ticket zijn waarde.

 

5. De barcodes op de tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang worden geweigerd.

 

6. Op de aankoop van de tickets is de wettelijke bedenk tijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen of Afstand’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de tickets.

 

7. Wintercircus Pallasso behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

 

8. Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaard Wintercircus Pallasso geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de koper geen recht op terugbetaling.

 

9. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Wintercircus Pallasso de tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 

10. Tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties.

 

11. Eenmaal aangeschafte tickets kunnen niet worden geruild en er bestaat geen recht op terugbetaling.

 

12. Wij adviseren u om tijdig en online te reserveren, wanneer u verzekerd wilt zijn van een zitplaats voor de voorstelling van uw keuze. 

 

 

Garantie en Tickets

Bezoekers van Wintercircus Pallasso kunnen zonder corona-angst kaarten bestellen voor dé allerleukste familiebelevenis van het jaar!

Wintercircus Pallasso neemt alle twijfel om kaarten te kopen weg met een gegarandeerde geld* terug garantie.

Mocht tegen alle verwachting in corona toch roet in het eten gooien waardoor de voorstelling onverhoopt geen doorgang kan vinden door de eventuele Covid-19 gerelateerde maatregelen vanuit RIVM of de overheid.

 

Met uitzondering van bovenstaande garantie worden reeds overige gekochte kaarten niet retour genomen en hebben wij zoals bij elk sport- of (dans)evenement een no-refund beleid.

 

* Exclusief de service/boekingskosten a € 3,95 per ticket.

 

Overig:

1. Indien Wintercircus Pallasso door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wintercircus Pallasso geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Wintercircus Pallasso niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, epidemie, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmeringen.

 

3. De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Wintercircus Pallasso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Wintercircus Pallasso kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de ticketkoper lijdt door gebruik te maken van deze informatie.

 

4. Bij alle aankopen bij Wintercircus Pallasso accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het eventueel aanwezige algemene reglement van Wintercircus Pallasso op locatie.

 

5. Wintercircus Pallasso respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan Wintercircus Pallasso verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

6. Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe evenementen van Wintercircus Pallasso en Pallasso Circus, Theater & Entertainment.

 

7. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

8. In alle overige gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisator van Wintercircus Pallasso.

 

9. Wintercircus Pallasso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of vorm van en voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan zaken.

 

Foto's en video's maken tijdens de voorstelling.

 

Het maken van niet commerciële opnames is toegestaan. Echter te doen zonder flits en/of licht voor de veiligheid van onze artiesten en bij eventuele plaatsing op sociale media kanalen ons te vermelden/taggen met @circuspallasso.

 

Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Optreden/Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van Wintercircus Pallasso en/of de Organisatie. en nadien ook de foto en filmopnames rechtsvrij beschikbaar te stellen aan Wintercircus Pallasso.

 

Foto’s en Video’s gemaakt door onze fotograaf kunnen/mogen worden gebruikt voor promotie doeleinden voor komende edities van Wintercircus Pallasso en/of ter promotie van Pallasso Circus, Theater & Entertainment.

 

Tijdens Wintercircus Pallasso kan/kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie/Wintercircus Pallasso en of bezoekers. De Bezoeker/gast/opdrachtgever gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het podium/evenement/circus/theater/Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van de artiesten en dus ook mogelijk van de Bezoekers en organisatie/opdrachtgever van het optreden/Evenement en dat deze rechtsvrij zonder aanspraak te kunnen maken en worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke (sociale)mediavormen.


Huisregels

We wensen u een fijn bezoek aan onze locatie en wijzen u, naast ook op de toepasselijke wettelijke regels, op onderstaand bezoekersreglement, waarbij we u vragen te allen tijde rekening te houden:

 

 • enkel met een geldig entreebewijs bent u welkom in onze locatie;
 • Buggy's, kinderwagens, rollators, elektrische scooters mogen niet binnen staan tijdens de circus voorstelling op last van de brandweer, hiervoor is een aparte plek beschikbaar volg hiervoor de aanwijzingen van het personeel.
 • parkeren is tegen betaling uitsluitend toegestaan in de daartoe aangegeven parkeervakken;
 • op verzoek dient u zich te kunnen legitimeren – kinderen onder de leeftijd van 16 jaar kunnen uitsluitend onder toezicht van een volwassene onze locatie betreden;
 • om veiligheidsredenen dient u instructies van medewerkers en schriftelijke aanwijzingen (bijvoorbeeld aanwijzingen op borden) te allen tijde op te volgen – u kunt in dit kader gefouilleerd worden en uw tassen kunnen worden doorzocht.
 • het is niet toegestaan om:

 • voor commerciële doeleinden beeld- en/of geluidsopnamen te maken. (zonder toestemming van de directie)
 • Roken of open vuur in en rond het tentencomplex op last van de brandweer
 • zelf consumpties mee te nemen is niet toegestaan.
 • reclame te maken en goederen en/of diensten aan te bieden. (zonder toestemming van de directie)
 • groepskenmerkende en/of opruiende kleding te dragen;
 • items waarmee onrust of letsel kan worden veroorzaakt, (speelgoed)wapens en/of drugs mee te nemen (medicijnen zijn toegestaan mits een medische verklaring kan worden getoond);
 • (huis)dieren (m.u.v. een geleide-/hulphond) mee te nemen;
 • paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren of ten onrechte te activeren;
 • vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen.
 • indien u naar het oordeel van onze locatie en/of de organisator de orde, rust en/of veiligheid verstoort al dan niet als gevolg van het overtreden van dit bezoekersreglement kan u de toegang tot onze locatie worden ontzegd of ontnomen;
 • goederen en voorwerpen die naar het oordeel van onze locatie en/of de organisator als ongeoorloofd worden aangemerkt en wettelijk verboden goederen en voorwerpen zijn niet toegestaan in onze locatie;
 • bij een (vermoeden van een) strafbaar feit/overtreding wordt de politie gewaarschuwd;
 • naast het reguliere cameratoezicht kunnen door onze locatie beeld- en geluidopnamen worden gemaakt. Deze opnamen kunnen als sfeerimpressies worden gebruikt in commerciële uitingen van onze locatie en het Wintercircus Pallasso waarvan onze locatie deel uitmaakt.
 • het bezoeken van en parkeren op en onze locatie geschiedt geheel op eigen risico.

  De locatie van Sportiom beschikt over een eigen parkeerterrein met parkeersysteem. De parkeerkosten zijn bescheiden € 4,00. U dient in bezit te zijn van een uitrijdkaart die ook enkel uitsluitend bij de circuskassa en het Sportiom is te verkrijgen.

  (Wintercircus Pallasso heeft geen verantwoording of zeggenschap over het parkeerbeleid van Sportiom)

   

 • LET OP: Wintercircus Pallasso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of vorm van en voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan zaken.


voor elke gelegenheid, Afscheidsfeest, attractiepark, bedrijf, bedrijfsbarbecue en bedrijfsborrel. Bedrijfsdag, bedrijfsetentje, bedrijfsevenement, bedrijfsfeest en bedrijfsjubileum. Bedrijfsopening, bedrijfstraining, bedrijfsuitje, beurs en bibliotheek. Braderie, bruiloft, bruiloftsfeest, buitenschoolse opvang en business event. Buurtbarbecue, buurtfeest, cafe, camping, carnavalsfeest, college, communiefeest. Congres, discotheek, diner, eindejaarsfeest, etentje, evenement   en familiebarbecue. Familiebijeenkomst, familiedag, familiefeest, familieweekend, feest en feestavond. Feestweek, festival, gala, groepsaccommodatie, high tea of housewarming. Huwelijk, huwelijksfeest, jaaropening, jaarsluiting, jeugdweekend en jongerenweekend. Jubileum, jubileumfeest, kerstborrel, kerstdiner, kerstfeest, kerstviering. Kick-off, kinderdagverblijf, kinderfeest, kinderfeestje, kinderpartijtje of kinderverjaardag. Museum, nieuwjaarsbijeenkomst, nieuwjaarsborrel,   nieuwjaarsreceptie en open dag. Opening, oudejaarsborrel, partycentrum, personeelsfeest, partyboot en personeelsuitje. Personeelsvereniging, pretpark, productpresentatie promotiefeest of receptie. Relatie-evenement, restaurant, reünie, school, schoolfeest, seminar en sinterklaasfeest. Sportclub, sportvereniging, straatbarbecue, team buildingsdag en theaterprogramma. Theatershow, theatervoorstelling, themafeest, trouwerij, trouwfeest of tuinfeest. Uitgaansgelegenheid, vakantiepark, verjaardag, vrijgezellenfeest of winkelcentrum. Winkelopening, zakelijk evenement of ziekenhuis.